VEKALET BİLGİLERİ

VEKİL OLAN :

Antalya Barosu  2497 baro sicil nolu Avukat Murat Esat Terlemez

 

Toros Mah. Atatürk Bulv. No:96 Başak apt. K:4 D:10

Merkez/ANTALYA


Vergi Dairesi  : ÜÇ KAPILAR

 

T.C. No               : 35564285266

 

 

Av. Murat Esat Terlemez

 

T.C. No      : 35564285266

 

 

Av. Burcu TERLEMEZ

 

SSK No    : 0701200806530

 

T.C. No     : 45772269866

 

 

 

Av. Murat Yıldırım

 

T.C. No      :

 

 

DAVA İÇİN VEKALETNAMEDEKİ MATBU YETKİLERE EK OLARAK ;

 

 Ahzu Kabza,

Sulh ve İbraya,

Davadan ve temyizden feragate,

Feragati davayı kabul veya redde,

Teminat yatırmaya,

Geri almaya,

Mal beyanında bulunmaya

Bu yetkilerin tamamını birlikte veya ayrı ayrı kullanmak üzere, yetkilerin  bir kısmı ya da tamamı ile başkalarını dahi tevkil, teşrik ve azle.

 

Gerekenler :

Özel kişiler noterde vekaletname düzenlerken nüfus cüzdanı ya da pasaportlarını ibraz etmek zorundadırlar.

Boşanma vekaletnamesi için iki adet fotoğraf gerekmektedir.

Şirketler adına düzenlenecek vekaletnamelerde imza sirküleri ve yetki belgesinin ibrazı gerekmektedir.

Vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin vergi numaralarını bildirmeleri zorunludur.

Yurt dışındaki Türk vatandaşları ya da yabancılar T.C. Konsolosluklarında vekaletname düzenleyebilirler.

 

LÜTFEN,

Boşanma, tenfiz / tanıma gibi konular için özel vekalet çıkartırken yanınızda en az 2 adet fotoğraf bulundurmayı unutmayınız.

 

TERLEMEZ HUKUK BÜROSU

TEL : +90  242 229 76 26    +90 242 229 76 27     GSM : +90 532 205 84 28